Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Project 3 / Temp contrast and temp gradient
« Last post by oivinhar on Yesterday at 20:09 »
Hei, er det noe vi kan si om forholdet mellom temperatur-kontrasten \[ dT = (T(\textbf{r}, t) - T(\textbf{r},0)/T(\textbf{r},t) \] som vi kan studere med FVis3, og temperatur-gradienten \[ \nabla = \left(\frac{\partial T}{\partial x},\frac{\partial T}{\partial y}\right) \]


Den første er en skalar som beskriver endringen av temperatur med tiden i ett punkt, den andre en vektor som viser i hvilken retning og størrelse temp forandringen har ved en forflytning?
2
Project 3 / Re: Devilry godtar ikke .tar filer
« Last post by Helle Bakke on Yesterday at 18:22 »
Husk at dere skal legge ved animasjoner i .tar-filen også da, vi kommer ikke til å kjøre koden deres mange ganger (mest sannsynlig kun for sanity checken, da den tar kortest tid). Les i oppgaveteksten hva som skal med sånn at dere får med alt :)
3
Project 3 / Re: temp gradient i stjernen
« Last post by Frederik Clemmensen on Yesterday at 17:58 »
I hvilket tilfælde mener du? For hydrostatisk ligevægt skal temperaturgradienten være konstant, men det skal trykket også. Efter vi introducerer en pertubation skal begge ændre sig.
4
Project 3 / Re: Devilry godtar ikke .tar filer
« Last post by Frederik Clemmensen on Yesterday at 17:51 »
Vi kommer til at køre deres koder, ja :)
5
Project 3 / Re: time derivatives
« Last post by Frederik Clemmensen on Yesterday at 17:49 »
You can do an if-test to see if you get a valid dt or not (if for example all your values are 0 or you get inf/nan). In that case you can set a fixed dt directly. Something like 0.01 would be my suggestion.
6
Project 3 / temp gradient i stjernen
« Last post by Anonymous on Yesterday at 17:01 »
vil temperatur gradienten til stjernen endre seg eller være konstant gjennom hele simuleringen ettersom trykket endrer seg?
7
Project 3 / Re: Devilry godtar ikke .tar filer
« Last post by Anonymous on Yesterday at 16:40 »
Betyr det at dere kommer til å kjøre alle greiene vi sender inn for å se animasjoner? Tar ikke det fryktelig lang tid?
8
Project 3 / Re: time derivatives
« Last post by Anonymous on Yesterday at 16:16 »
So if the derivative of say, rho, is 0, then I should just use an if-test to make it equal some small number? Like 1e-4?
9
Project 3 / Re: time derivatives
« Last post by Helle Bakke on Yesterday at 15:59 »
It is wise to set a lower limit, yes :)
10
Project 3 / Re: Simuleringskode
« Last post by Helle Bakke on Yesterday at 15:56 »
Det er litt smak og behag, men personlig syntes jeg det er finere enn å ha et veldig langt program som inneholder alt :)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10