Author Topic: teori/metode?  (Read 90 times)

elliotalderson

  • Member
  • Posts: 11
teori/metode?
« on: 18. December 2020, 09:25:41 »
Hei! Jeg har hatt for vane å skrive alle utledninger som skal gjøres i en prosjektdel under delen som kalles teori (som jeg vet vi ikke nødvendigvis må ha med), men lurer nå på om det er lurere å ha dette under metode? Hvertfall de utledningene vi faktisk endte opp å bruke resultater fra. Eller tenker dere det kan være greit å ha en teoridel også? Noen prosjektdeler hadde jo ganske mange utledninger, og tror dermed jeg følte det var mer oversiktlig å ha de rene utledningene under en teoridel. Men under utledningene forklarer man jo også en hel del... som kanskje kunne gått litt igjen under metode. Blir litt sånn dobbelt opp noen steder, når man forklarer litt i utledningene og deretter bruker det samme i metode. Men det går kanskje helt greit? Har dere noen innspill her?  ;D Hva tror dere dere foretrekker? :o

Thore E. Moe

  • Member
  • Posts: 17
  • Gruppelærer AST2000
Re: teori/metode?
« Reply #1 on: 18. December 2020, 22:14:47 »
Jeg er ikke eksaminator på prosjekt, men drister meg likevel siden du har ventet på svar en stund. Jeg pleier å tenke at hele problemstillingen og alt det teoretiske rammeverket bør være presentert i teori-seksjonen. Den skal inneholde svaret på spørsmålene: hva vet vi allerede, og hva vil vi bruke det til (evt. også hva utleder vi i denne artikkelen)? Metode-delen skal derimot helst fortelle hvordan vi går frem for å løse problemet i dette spesifikke arbeidet.

Typisk i teorien: Denne differensialligningen beskriver varmetransporten gjennom et rør som funksjon av tid og posisjon, og kan løses analytisk ved blabla...

Typisk i metoden: Vi bruker en 4-ordens Runge-Kutta metode med følgende tidssteg og romlig diskretisering for å løse differensialligningen (nummer) blabla....

Når det er sagt, så er det ofte litt smak og behag siden det ikke alltid er så lett å separere metode og teori. Ofte ser man faktisk i vitenskapelige publikasjoner at disse to settes sammen til en enkelt seksjon: Theory and methodology.

Det samme dilemmaet dukker gjerne også opp angående diskusjonsdelen. Er det mest naturlig å ha en seksjon "Results & Discussion" hvor man diskuterer resultatene fortløpende, eller passer det best å kort presentere resultatene i en seksjon "Results" for å så ta en lengre diskusjon i en egen seksjon "Discussion" eller "Discussion & Conclusion"? Det er ikke nødvendigvis noe fasitsvar, jeg har sett begge deler i store internasjonale tidsskrift.

Det som derimot er klart, er at du vil ha med deg alle nødvendige elementer av teori, metode, resultater, diskusjon og konklusjon. Ikke vær redd for å gjenta deg selv, ofte kan det faktisk være til hjelp for leseren å få ting påpekt flere ganger. Det er ikke noe problem å si samme ting to ganger, det er et problem å ikke si noe som faktisk burde ha blitt sagt.

elliotalderson

  • Member
  • Posts: 11
Re: teori/metode?
« Reply #2 on: 18. December 2020, 22:21:14 »
Tusen takk! :D